Životopis Dr. Anny Kockovej-Kratochvílovej, DrSc.

Životopis Dr. Anny Kockovej-Kratochvílovej, DrSc. (1915-1992)

RNDr. A. Kocková-Kratochvílová, DrSc
A.Kocková-Kratochvílová

Dr. Kocková-Kratochvílová sa narodila 2. marca 1915 v Tuzle, v Bosne a Hercegovine. Strednú školu navštevovala v Bratislave, kam sa jej rodina presťahovala. V roku 1938 ukončila štúdium rastlinnej fyziológie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity. V roku 1962 Dr. Kocková-Kratochvílová obhájila svoju kandidátsku dizertačnú prácu „Význam kvasných typov“ a v roku 1968 obhájila prácu s názvom „Veľké druhy kvasiniek II. kvasného typu“ a získala titul DrSc.

Dr. Kocková-Kratochvílová sa začala venovať mikrobiológii v roku 1942 v Laboratóriu vitamínovej a hormonálnej chémie v Prahe. Vypracovala metódu na identifikáciu patogénnych kvasiniek a budovala zbierky baktérií, húb a kvasiniek. Neskôr založila mikrobiologické laboratórium v pivovare Braník a vo Výskumnom ústave pivovarskom a sladárskom.

V roku 1963, keď sa Zbierka stala súčasťou Chemického ústavu SAV začala budovať mikrobiologické pracovisko na tomto ústave.

Výskumná práca Dr. Kockovej-Kratochvílovej bola zameraná hlavne na sledovanie morfologických a fyziologických vlastností produkčných a klinicky významných kmeňov, biochemické vlastnosti, ekológiu a numerickú taxonómiu kvasiniek. Výsledky týchto prác sú uvedené vo viac ako 300 odborných článkoch, 6 knihách a niekoľkých knižných kapitolách. Objavila tiež niekoľko nových druhov patriacich do rodov Candida, CryptococcusSporobolomyces.

Význam práce Dr. A. Kockovej-Kratochvílovej v oblasti výskumu kvasiniek ocenili japonskí vedci, ktorí podľa nej pomenovali druh Rhodosporidium kratochvilovae a rod Kockovaella.

Smolenice
Smolenický zámok

Dr. Kocková-Kratochvílová nadväzovala kontakty s československými aj zahraničnými vedcami. V roku 1966 zorganizovala prvé Medzinárodné sympózium o kvasinkách, na ktorom sa zúčastnilo 140 vedcov z 27 krajín sveta. Na sympóziu vznikla Medzinárodná komisia pre kvasinky (ICY), ktorej bola Dr. Kocková-Kratochvílová prvým predsedom. Dr. Kocková-Kratochvílová pravidelne organizovala výročné konferencie o kvasinkách a medzinárodné konferencie. Tradícia výročných konferencií ostala zachovaná dodnes.

 

V roku 1986 Dr.Kocková-Kratochvílová odišla do dôchodku, avšak doma pracovala ďalej. Svet kvasiniek bol jej osudom, vášňou a láskou.