Zbierka kultúr kvasiniek

Zbierka kultúr kvasiniek – CCY

Zbierka kultúr kvasiniek je súčasťou Chemického ústavu SAV. V Zbierke je uložených približne 3300 kmeňov kvasiniek, okrem iných napr. kmene dôležité z hľadiska medicínskeho, kmene technologicky významné (hlavne pivovarské a vinárske kvasinky) a kvasinky izolované z rôznych prírodných zdrojov (voda, pôda, rastlinný materiál).

Zbierka je členom Európskeho združenia zbierok mikroorganizmov (ECCO), Svetovej federácie zbierok mikroorganizmov (WFCC) a má Štatút medzinárodného ukladacieho miesta pre právne chránené kmene.

Zbierka kultúr kvasiniek poskytuje nasledovné služby:
  • izoláciu a identifikáciu kvasiniek z rôznych zdrojov,
  • úschovu a vydávanie kvasinkových kmeňov rôznym inštitúciám.

Výskumné projekty sú zamerané na štúdium diverzity kvasiniek izolovaných z rôznych prírodných zdrojov a ich vlastností ako aj na štúdium vplyvu niektorých druhov stresu na bunky.