Pomocník - "Filter na databáze kvasiniek"

Po zadaní série výberových podmienok, ktoré sa aktivujú stlačením tlačidla "VYHĽADAŤ CCY", sa prehľadá databáza. Vyhľadané položky sa zobrazia ako sortovateľná tabuľka:

  1. Povinné minimálne jedno kritérium - pred spustením hľadania v databáze muzí byť zadaná aspoň jedna výberová podmienka.
  2. Typy výberových podmienok
    - pole Rod-Druh slúži ako výberový zoznam z preddefinovaných polí, vybrať možno iba JEDNO kritérium,
    - pole Číslo CCY je možné zadať priamo (minimálne 3, maximálne 11 znakov), povolené znaky sú iba číslice a pomlčka.
    - do polí Názov a Autor možno zadať ľubovoľný text (minimálne 3, maximálne 40 znakov), hodnota je prehľadaná v ľubovoľnej pozícii príslušného riadku.
  3. Skryť / Zobraziť kritériá filtra - po spustení filtra je možné dočasne skryť výberové kritériá. Kritéria možno zobraziť / skryť kliknutím na lupa - filter Zobraziť filter, alebo kliknutím na reset Zrušiť filter úplne resetovať a pripraviť pre nové hľadanie.
  4. Triedenie podľa zvoleného stĺpca - kliknutím na názov stĺpca sa zobrazená tabuľka utriedi vzostupne podľa daného stĺpca. Po kliknutí na rovnaký názov stĺpca sa tabuľka utriedi zostupne. Pri názve stĺpca sa zobrazí ikonka, ktorá indikuje podľa ktorého stĺpca je tabuľka utriedená a akým spôsobom (zostupne zostupne, vzostupne vzostupne).
  5. Detaily o konkrétnom CCY - kliknutím na Číslo CCY v ľubovoľnom zobrazenom riadku sa v samostatnom okne zobrazia podrobnejšie informácie o zvolenej položke.