Slovenská akadémia vied

SAV-SK

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava 
Slovensko


web: www.sav.sk

Chemický ústav

Centrum glykomiky
Slovenská akadémia vied
Dúbravská cesta 9,
845 38 Bratislava
Slovensko
web: www.chem.sk

Zbierka kultúr kvasiniek

Chemický ústav SAV
Centrum glykomiky
Dúbravská cesta 9 
845 38 Bratislava, Slovensko


web: www.ccy.sk