Služby

Poskytovanie kvasinkových kultúr

Zbierka odosiela kvasinky ako aktívne kultúry na šikmých sladinových agaroch a podľa pravidiel uvedených v “Dohode o zaobchádzaní s biologickým materiálom. Kvasinky patriace do rizikovej skupiny 2 sa môžu prepravovať len kuriérskymi spoločnosťami, ktoré majú na prepravu takýchto materiálov licenciu. Kuriérsku službu si platí odberateľ.

Ceny kvasinkových kultúr sú uvedené v cenníku.

Uloženie kvasiniek vo verejnej časti Zbierky

Ponuky odbornej verejnosti na deponovanie kvasiniek a kvasinkovitých organizmov, ktoré majú zaujímavé vlastnosti a pochádzajú z rôznych materiálov a lokalít sú vítané. Deponovanie vo verejnej časti Zbierky je vhodné aj na uloženie kvasiniek, ktoré budú popísané ako nové druhy. Tento spôsob uloženia kvasiniek je bezplatný.

Kultúry kvasiniek uložené vo verejnej časti Zbierky budú dostupné tretej strane podľa pravidiel uvedených v “Dohode o zaobchádzaní s biologickým materiálom za poplatok uvedený v položke cenníka “poskytovanie kultúr”.

Zbierka kultúr kvasiniek si vyhradzuje právo odmietnuť ponúknuté kvasinkové kultúry, preto treba pred ich odoslaním kontaktovať pracovníkov Zbierky (e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. )

Bezpečná úschova

Pojem “bezpečná úschova” znamená, že deponovanie kvasinkových kultúr má dôverný charakter. Nezverejňujú sa žiadne údaje týkajúce sa deponenta ani deponovanej kvasinkovej kultúry. Keď deponent požiada o ukončenie bezpečnej úschovy kvasinkovej kultúry, kvasinková kultúra bude zničená.

Zmluva na bezpečnú úschovu sa uzatvára minimálne na jeden rok. Poplatky za bezpečnú úschovu sú uvedené v cenníku.

Deponovanie kvasinkových kultúr pre účely patentového konania

Zbierka kultúr kvasiniek má štatút medzinárodného ukladacieho miesta podľa Budapeštianskej zmluvy o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania od roku 1992.

Deponovanie kvasinkových kultúr podľa Budapeštianskej zmluvy má dôverný charakter. Nezverejňujú sa žiadne údaje týkajúce sa deponenta ani deponovanej kvasinkovej kultúry. Kvasinkové kultúry sa pre účely patentového konania podľa Budapeštianskej zmluvy uchovávajú na dobu minimálne 30 rokov. Poplatky sú uvedené v cenníku

Identifikácia kvasinkových kultúr

Zbierka kultúr kvasiniek ponúka identifikáciu kvasinkových kultúr klasickými metódami alebo pomocou sekvenovania DNA. Klasickými metódami sa sledujú morfologické, fyziologické a biochemické vlastnosti kvasiniek. Tieto vlastnosti sú testované podľa metód uvedených v monografii The Yeasts – a Taxonomic Study (Kurtzman a kol. 2011). Kvasinky je možné dať si identifikovať aj pomocou sekvenovania DNA, pri ktorom sa sekvenuje D1/D2 oblasť 26S rRNA génu.

Ak sa na identifikáciu zašle zmesná kultúra, náklady na získanie čistej kultúry kvasiniek budú pripočítané k cene identifikácie. Poplatky sú uvedené v cenníku.