Cenník (platný od 1.4. 2023)


OBJEDNÁVANIE KVASINKOVÝCH KULTÚR

Kvasinkové kultúry sa odosielajú ako aktívne kultúry na šikmých agaroch.

Cena v EUR

inštitúciou nevytvárajúcou zisk (cena za jednu kultúru) 60.-
inštitúciou vytvárajúcou zisk (cena za jednu kultúru) 90.-
ďalšia skúmavka s tou istou kultúrou 20.-
Cena kultúry nezahŕňa poštovné a balné.
SLUŽBY
Identifikácia kvasinkovej kultúry  s využitím:
sekvenovania domény D1/D2 génu 26S rRNA 90.-
sekvenovania domény D1/D2 génu 26S rRNA a regiónu ITS1-5.8S-ITS2 120.-
sekvenovania domény D1/D2 génu 26S rRNA a charakterizovania morfologických a fyziologických vlastností 180.-
Charakterizácia fyziologických vlastností kvasinkovej kultúry 80.-
Charakterizácia morfologických vlastností kvasinkovej kultúry 40.-
Overenie životaschopnosti 33.-
Izolácia kvasinkovej kultúry zo vzorky 30.- až 60.-
DEPONOVANIE KULTÚRY
Uloženie kultúry vo verejnej časti zbierky 0.-
Bezpečné uloženie
Poplatok za uloženie a prvý rok úschovy 80.-
Poplatok za každý ďalší rok 30.-
Rekultivácia a zaslanie kultúry deponentovi alebo tretej strane
(Cena nezahŕňa poštovné a balné).
40.-
Deponovanie pre účely patentového konania
Deponovanie kvasinkovej kultúry podľa Budapeštianskej zmluvy na 30 rokov 664.-
Overenie životaschopnosti 33.-
Rekultivácia a zaslanie kultúry deponentovi alebo tretej strane
(Cena nezahŕňa poštovné a balné).
40.-
ĎALŠIE SLUŽBY na vyžiadanie

Všetky objednávky je potrebné zasielať na adresu Zbierky kultúr kvasiniek prostredníctvom e-mailu alebo poštou. Telefonické objednávky sa neprijímajú.