Cenník (platný od 1.3. 2013)


OBJEDNÁVANIE KVASINKOVÝCH KULTÚR

Kvasinkové kultúry sa odosielajú ako aktívne kultúry na šikmých sladinových agaroch.

Cena v EUR

inštitúciou nevytvárajúcou zisk (cena za jednu kultúru) 30.-
inštitúciou vytvárajúcou zisk (cena za jednu kultúru) 45.-
ďalšia skúmavka s tou istou kultúrou 10.-
V obidvoch prípadoch sa pri odbere väčšom ako 10 kultúr poskytuje zľava 10%. Cena nezahŕňa poštovné a balné.
IDENTIFIKÁCIA KULTÚR
Prečistenie kultúry 20.-
Izolácia kultúry na vyžiadanie
Identifikácia klasickými metódami za 1 kultúru 80.-
Identifikácia pomocou sekvenovania DNA za 1 kultúru 120.-
ULOŽENIE KULTÚRY VO VEREJNEJ ČASTI ZBIERKY 0.-
BEZPEČNÉ ULOŽENIE
Poplatok za uloženie a prvý rok úschovy 80.-
Za každý ďalší rok 30.-
Rekultivácia a zaslanie kultúry 20.-
DEPONOVANIE PRE ÚČELY PATENTOVÉHO KONANIA
Deponovanie kvasinkovej kultúry podľa Budapeštianskej zmluvy na 30 rokov 664.-
Overenie životaschopnosti 33.-
Rekultivácia a odoslanie kultúry 40.-

Požiadavky na služby je potrebné zasielať na adresu Zbierky kultúr kvasiniek prostredníctvom e-mailu, faxu alebo poštou. Telefonické objednávky sa neprijímajú.

Pri identifikácii klasickými metódami sa testujú morfologické, fyziologické a biochemické vlastnosti kvasinkovej kultúry.