História Zbierky kultúr kvasiniek

História Zbierky kultúr kvasiniek

RNDr. A. Kocková-Kratochvílová, DrSc
A.Kocková-Kratochvílová

Zbierku kultúr kvasiniek (predchádzajúci názov Československá zbierka kvasiniek) založila Dr. Anna Kocková-Kratochvílová vo Výskumnom ústave pivovarskom a sladárskom v Prahe v roku 1946. Základ zbierky tvorili kmene z Laboratória vitamínovej a hormonálnej chémie. Tieto kmene sa dodnes v Zbierke uchovávajú a sú jej najstaršou časťou.

Zbierka sa postupne rozšírila o kmene pochádzajúce z Holandska (Zbierka CBS), Dánska (Carlsberg laboratórium) a kmene pochádzajúce z rôznych stredoeurópskych pivovarov. Keď sa Výskumný ústav pivovarský a sladársky v roku 1953 zrušil, Dr. Kocková-Kratochvílová presťahovala Zbierku do Bratislavy na Chemickú fakultu STU. Neskôr bola Zbierka presťahovaná do Západoslovenského pivovaru a nakoniec na Chemický ústav SAV, kde sa nachádza dodnes.

Do Zbierky postupne pribudli kmene zo zbierky Výskumného ústavu liehovarov a konzervární, monosporické a hybridné kultúry, klinické izoláty, vínne kvasinky a kmene izolované z rôznych prírodných zdrojov pochádzajúcich z územia Československa a identifikované Dr. Kockovou-Kratochvílovou. Prečítajte si viac o Dr. A. Kockovej-Kratochvílovej.

Zmeny vo vedení Zbierky

Ing. Elena Sláviková, PhD.
Elena Sláviková

V roku 1986 odišla Dr. Anna Kocková-Kratochvílová do dôchodku a jej nástupcom sa stala Ing. Elena Sláviková, PhD., ktorá bola jej doktorandkou a neskôr najbližšou spolupracovníčkou. Ing. Sláviková pokračovala v izolácii, identifikácii a štúdiu vlastností kvasiniek izolovaných z rôznych prírodných zdrojov a rozšírila Zbierku o kmene pochádzajúce zo sladkovodných jazier, rybníkov a riek Dunaj a Morava. Neskôr pribudli kvasinky izolované z lesnej, zatrávnenej a poľnohospodárskej pôdy a izoláty z listov lesných a ovocných stromov. Dr. Sláviková odišla do dôchodku v júli 2012.

V roku 1992, po rozdelení Československa, sa názov Československá zbierka kvasiniek (Czechoslovak Collection of Yeasts) zmenil na Zbierka kultúr kvasiniek (Culture Collection of Yeasts), aby mohol zostať zachovaný akronym CCY.

História členstva v medzinárodných organizáciach

Zbierka kultúr kvasiniek sa stala členom asociácie zbierok mikroorganizmov takmer na počiatku jej existencie. V roku 1947 sa stala členom Medzinárodného centra čistých kultúr mikroorganizmov v Lausanne, Švajčiarsko. Od roku 1972 je Zbierka uvedená vo Svetovom katalógu zbierok mikroorganizmov (WFCC) pod číslom 333.

V roku 1982 sa Zbierka stala členom Európskeho združenia zbierok mikroorganizmov (ECCO) a v roku 1992 získala štatút Medzinárodného ukladacieho miesta pre právne chránené kmene pre účely patentového konania podľa Budapeštianskej zmluvy.